English
Pirmais Ziemassvētku eglītes stāsts, Viena no leģendām vēsta, ka eglīte 1510.gadā pirmoreiz rotāta Rīgā

Tūlītējai Publicēšani - Ziņas presē

 

 

     
 

Somijai pieder leģenda par Ziemassvētku vecīti (Santa Claus), bet ar Latviju saistās leģenda par pirmo dekorēto Ziemassvētku eglīti.  video

Somija, lai popularizētu savu valsti, ir attīstījusi veselu nozari saistītu ar Ziemassvētku vecīti.    http://www.santaclauslive.com/

Kompānija Finnair pat ir izveidojusi aviolīniju Ziemassvētku vecītim. 

Pārsvarā visiem Somijas iedzīvotājiem ir zināma leģenda par Ziemassvētku vecīti un, ka Ziemassvētku vecīša mājvieta ir Lapzemē.

Daudzviet pasaulē ir zināms, ka ar Latviju saistās leģenda par pirmo Ziemassvētku eglīti. Informācija ir dokumentēta Ziemassvētku eglītes arhīva grāmatā Lielbritānijā. Ierakstu Ziemassvētku eglītes arhīva grāmatā izdarīja Grāfiene Maria Hubert von Stauffer, Christmas Archieves International.    http://www.christmasarchives.com/trees.html

 

EARTH times.Org  -  20.12.2007

 

Kāda situācija ir ar Latvijas iedzīvotājiem? Cik plaša informācija viņiem ir zināma par šo leģendu, un cik viņiem tā ir nozīmīga?

Latviešiem ir jāzina vairāk par šo leģendu nekā līdz šim. Iedzīvotājiem IR JĀIZMANTO iespēja izmantot šo leģendu, lai popularizētu Latviju.

 

Stāsts par Ziemassvētku eglīti ir dokumentēts Melngalvju Brālības hronikā 1509/1510 gadā. Teksts ir rakstīts sen vācu valodā, un tas ir pārtulkots latviešu valodā.

Hronikā teksts dažās vietās ir nepietiekami skaidrs, lai pilnībā izprastu katru detaļu saistībā ar eglīti. Bet tāds notikums noteikti ir bijis un tad sniedz pamatus, lai latvieši varētu popularizēt šo leģendu tāpat kā to dara Somija ar leģendu par Ziemassvētku vecīti.

 

Mēs mudinām visus Latvijas iedzīvotājus atbalstīt un veicināt šis leģendas popularizēšanu. Aicinām pasteigties, lai nepazaudētu šo mums sniegto iespēju.

  • Ekskursiju vadītājiem noteikti vajadzētu sākt stāstīt Latvijas viesiem par šo leģendu, arī ceļojumu aģentūrām vajadzētu pavēstīt šo leģendu saviem ārzemju partneriem.

  • Tūrisma profesionāļiem un informatīvo materiālu sastādītājiem nekavējoties to jāievieto savos izdevumos par Latviju. 

  • Ir jāizstrādā plāns kā iekļaut informāciju par pirmo Ziemassvētku eglīti informatīvajos materiālos, lai par to uzzinātu visā pasaulē.

 

 
video by: Style Masters Studio for Riga Tourism & Coordination Centre  www.RigaTourism.com

video by: Style Masters Studio for Riga Tourism & Coordination Centre  www.RigaTourism.com

 

Article from Sestdiena, 3 - 9 December 2005,- Egīls Zirnis
Article from Sestdiena, 3 - 9 December 2005,- Egīls Zirnis

 

-

 

Finland may have Santa Claus; but, Latvia has its own legend being the place of the first recorded use of a decorated tree in a Christmas / New Year's celebration.

Finland has built an entire industry out of it's legend.
http://www.santaclauslive.com/

Even Finnair is the official airline for Santa Claus.


The average Finish citizens knows all about Santa Claus's home being in Lapland.

The whole world knows about the Latvia connection to the First Christmas Tree and is even documented in the Christmas Tree Archives book published in the UK by Countess Maria Hubert von Staufer Christmas Archives International.
http://www.christmasarchives.com/trees.html

What about the average Latvian? Why don't they know and or care of this legend?

Latvia should and must NOT lose this opportunity to benefit from this legend here at home.


The story is documented in the Blackheads fraternity chronicles from the year 1509/1510, written in Old German language. It has been translated to Latvian language.

The language is ambiguous about specific details of the tree; but, none the less, it should be a sufficient foundation to build the Riga Tree legend just as Finland has built the Santa Claus legend.

We strongly urge Latvian people from all walks of life to support and help to build this legend before the opportunity and momentum is lost.

Tour guides should start telling their visitors about the legend; tour companies should start advertising the legend; companies should include information about the legend in their literature; the press should write and talk about this legend; and our tourism professionals and leaders should develop plans to include the Riga Tree possibilities in their tourism schedules and literature quickly.

 

 

 

-
(TM)  Indicated marks are Trademarks of:  Patricia LTD, Riga Latvia
®   Registered EU Trademarks for application numbers:  004808242 and 004839304
® USA Trademark First Christmas Tree Number 3,859,510 issued November 2, 2010
Use of artwork requires prior written approval, all rights reserved. Font style: Chiller-LET
Yellow: PMS803; Black: PMS433; Red: PMS485; Green: PMS356; Blue: PMS661, Gray Blue: PMS549
 
Michael Arthur Johnson Company
D&B  D-U-N-S  Number:  612280560  --  Cupertino, CA USA  -- www.D&B.com
mail webmaster at:   redbead@aol.com     to report problems,  broken or bad links
Copyright (c) 2000 - 2014 Michael Arthur Johnson  - -  Revised 15 December 2013 -- 22:15